Lundsgaard Gods | Lundsgårdsvej 15 | 5300 Kerteminde | Kontor 6532 1026 | Email